News

အမိနိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးလွူသြားေသာ.. စစ္သည္ရဲ့ ရင္ဘတ္ အိပ္ထဲက ေသြးနဲ႔ရင္းထားတဲ့ မသုံးရေသးေသာလစာ..

မသုံးရက္ခဲ့တဲ့ လစာ
——————————————–
အမိနိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးလွူသြားေသာ..
စစ္သည္ရဲ့ ရင္ဘတ္ အိပ္ထဲက ေသြးနဲ႔ရင္းထားတဲ့
မသုံးရေသးေသာလစာ..
သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က.. မိဘကန္ေတာ့ရန္လား..
သားသမီးပညာေရးအတြက္လား…
ေရွ႕တန္းျပန္အဝင္ မဂၤလာေဆာင္ဖို့လား …..
..သို့ေလာ… သို့ေလာ.. သို့ေလာ… စဥ္းစားမိပါရဲ့…
ေလးစားပါတယ္ရဲေဘာ္…..
ရဲေသာ္မေသ ေသေသာ္ ငရဲမလား