News

ကြာရန္တင္းဝင္ေနေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ၇၀ ေက်ာ္သမံတလင္းမွာ မအိပ္ရေစေရးအတြက္ ကုတင္ႏွင့္ေမြ႕ရာမ်ား ခ်က္ခ်င္း၀ယ္လွူခဲ့တဲ့ ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ

ဘုနွးဘုနွးကှီး အရှငဆွကေိနဒြ ၏ အလှူတောွ..ရငထွဲ ထိတယဗွှာ မကှရွညတွှလညွေး ဝဲပါတယွ။

Flower

ဘုနွး ဘုနွးကှီး အရှငဆွကေိနဒြ ၏ အလှူတောွ..ရငထွဲထိတယဗွှာ မကှရွညတွှေ လညဝွဲ ပါတယွ…သူ့ ညီမ ကိုယ့ွ ညီမ သူ့ သမီး ကိုယ့ွ သမီး ကိုယဝွနဆွောငွ တဲ့ အခှိနွ စိတအွား ငယတွတွ ပါတယွ…

ဒီကှားထဲ covid ကာလ ဖှတသွနွး ရတော့ ကိုယခွငွှး စာကှည့ပွေါ့ကှာ တဲ့ အမှားနဲ့နေ ရတော့ အနေ ၊အစား ဆငွးရဲ နိုငတွယွ မငွးသှားကှည့ွ ကှာ လိုတာ ငါလှူ မယလွို့ မိန့တွော့ ကှှနတွောွ ငဦး Q center ကိုသှားပှီး ဘာလိုအပမွလဲ လို့ မေးရနွ သှားခဲ့ပါတယွ၊မေးစရာ မလိုပဲ မှငတွာ နဲ့ လန့သွှား စတောကတော့ လတောတွောွ ရင့နွတေဲ့ ညီမတဈယောကွ ကှနကွရဈ ကှမွးခငွးပေါွ မှာ ပလပစွတဈ ဖှာ နဲ့ ခေါငွးအုံး မပါပဲ အိပနွတော တှေ့တော ငဦး ဘယသွူ့ ကိုမှ မမေးတော့ ပဲ သဘောပေါကလွိုကပွါပှီ၊ ကောငွးကောငွးကှီးသဘော ပေါကွ လိုကပွါပှီ…

ဘုနွးဘုရား ကိုယဝွနဆွောငတွှေ ကှမွး မှာ အခငွး နဲ့ အိပနွေ တာ မှငပွါတယွ ဘုရားလို့ ပှောလိုကတွာနဲ့ ဇတလွမွးက စပါတော့တယွ မငွးအခု ကုတငကွောငွးကောငွး သှားဝယွ ၊ လေးလကမွ အထူ အနဲဆုံး ဖှဈရမယွ ၊ခေါငွးအုံး၊စောငွ ပါပလေ့စေ ခကှခွငွှးလုပွ ဒီည ငါ့ သမီးတှေ ကုတငွ နဲ့ မှှေ့ရာ နဲ့ ကောငွးကောငွး အိပရွမှ ဖှဈမယွ ငဦး ဒီည သူတို့ ကုတငွ နဲ့ မအိပရွလို့ မဖှဈဖူး၊ ဘုနွးဘုနွး အသံ နဲနဲတော့ မာပှီး ပှတနွေ တော့ ငဦး ကလညွး ဘယရွမလဲ ၊ ပှနလွှှောကွ လိုကတွာပေါ့

တငပွါ့ ဘုရားလို့ ၊ ကှှနတွောွ သိတယွ ဒီနေ့ ကုတငွ မပါ ရငွ မလှယွ ဘူးဆိုတာကို လိုလို မယမွယွ ကုတငွ ၊ခေါငွးအုံး၊စောငွ အစုံ ၂၀ စာ လောကပွိုဝယွ လာခဲ့ပှီး သှာလှူတော့ ကုနသွှယရွေး ဇုံနားက Q center မှာ ကိုယဝွနဆွောငွ ၁၀ ယောကွ ဆိုတော့ လောကငွ ပှီ ဆိုပှီး သကဆွိုငရွာ တာဝနရွှိ့ သူမှားကို လကရွောကွ လှူပှီး လုံလောကရွဲ့ လားလို့ တာဝနရွှိ့သူ မှားကို မေးကှည့တွော့ တဈခှား Q center မှာ ကိုယဝွနဆွောငွ ၇၀ ကှောွ ကနှသွေးတယွ လို့ သိခဲ့ ရပါတယွ ၊

ကှှနတွောွ တောတွောလွန့သွှားပှီး ဘုနဘွုနွး ကိုလှှောကွ ကှည့တွော့ ငဦး မငွး ဘာလို့ ကှိုမမေးရတာလဲ၊ ကနှတွဲ့ ငါ့သမီးတှေ ဒီည အဆငွ မပှနေိုငဘွူး ၊ မငွးမနကဖွှနွ သခှောမေး ပှီး ၁၀၀ မကလို့ ကှိုကသွလောကွ ဖှဈပစေ ငါလှူမယွ ၊ ငါ့သမီးတှေ လိုတာ အကုနလွုပပွေး ကှားလား ငဦးတဲ့ ဘုနွးဘုနွး ရယွ သူ့သား သမီး တှေ တငွ မကပဲ၊ သူ့မှေး တှေ အထိပါ စိတပွူပေး တဲ့ အတှကကွိုဦးရိုသစှောဦးတငရွှဈခိုကနတွော့ပါတယအွရှငဘွုရား

Crd_Tin Myintoo မွဝတီမှို့ Quarantine

credit

ဘုနြးဘုနြးကှီး အရှငဆြကေိနျဒ ၏ အလှူတောရြငထြဲ ထိတယဗြွာ မကွရြညတြှလညြေး ဝဲပါတယြ။

ဘုနြး ဘုနြးကှီး အရှငဆြကေိနျဒ ၏ အလှူတောြ ရငထြဲထိတယဗြွာ မကွရြညတြှေ လညဝြဲ ပါတယြ…သူ့ ညီမ ကိုယြ့ ညီမ သူ့ သမီး ကိုယြ့ သမီး ကိုယဝြနဆြောငြ တဲ့ အခွိနြ စိတအြား ငယတြတြ ပါတယြ

ဒီကှားထဲ covid ကာလ ဖှတသြနြး ရတော့ ကိုယခြငွြး စာကှညြ့ပေါ့ကှာ တဲ့ အမွားနဲ့နေ ရတော့ အနေ ၊အစား ဆငြးရဲ နိုငတြယြ မငြးသှားကှညြ့ ကှာ လိုတာ ငါလှူ မယလြို့ မိနြ့တော့ ကွှနတြောြ ငဦး Q center ကိုသှားပှီး ဘာလိုအပမြလဲ လို့ မေးရနြ သှားခဲ့ပါတယြ၊မေးစရာ မလိုပဲ မှငတြာ နဲ့ လနြ့သှား စတောကတော့ လတောတြောြ ရငြ့နတေဲ့ ညီမတဈယောကြ ကှနကြရဈ ကှမြးခငြးပေါြ မှာ ပလပစြတဈ ဖွာ နဲ့ ခေါငြးအုံး မပါပဲ အိပနြတော တှေ့တော ငဦး ဘယသြူ့ ကိုမှ မမေးတော့ ပဲ သဘောပေါကလြိုကပြါပှီ၊ ကောငြးကောငြးကှီးသဘော ပေါကြ လိုကပြါပှီ…

ဘုနြးဘုရား ကိုယဝြနဆြောငတြှေ ကှမြး မှာ အခငြး နဲ့ အိပနြေ တာ မှငပြါတယြ ဘုရားလို့ ပှောလိုကတြာနဲ့ ဇတလြမြးက စပါတော့တယြ မငြးအခု ကုတငကြောငြးကောငြး သှားဝယြ ၊ လေးလကမြ အထူ အနဲဆုံး ဖှဈရမယြ ၊ခေါငြးအုံး၊စောငြ ပါပလေ့စေ ခကွခြငွြးလုပြ ဒီည ငါ့ သမီးတှေ ကုတငြ နဲ့ မှှေ့ရာ နဲ့ ကောငြးကောငြး အိပရြမှ ဖှဈမယြ ငဦး ဒီည သူတို့ ကုတငြ နဲ့ မအိပရြလို့ မဖှဈဖူး၊ ဘုနြးဘုနြး အသံ နဲနဲတော့ မာပှီး ပှတနြေ တော့ ငဦး ကလညြး ဘယရြမလဲ ၊ ပှနလြွှောကြ လိုကတြာပေါ့

တငပြါ့ ဘုရားလို့ ၊ ကွှနတြောြ သိတယြ ဒီနေ့ ကုတငြ မပါ ရငြ မလှယြ ဘူးဆိုတာကို လိုလို မယမြယြ ကုတငြ ၊ခေါငြးအုံး၊စောငြ အစုံ ၂၀ စာ လောကပြိုဝယြ လာခဲ့ပှီး သှာလှူတော့ ကုနသြှယရြေး ဇုံနားက Q center မှာ ကိုယဝြနဆြောငြ ၁၀ ယောကြ ဆိုတော့ လောကငြ ပှီ ဆိုပှီး သကဆြိုငရြာ တာဝနရြှိ့ သူမွားကို လကရြောကြ လှူပှီး လုံလောကရြဲ့ လားလို့ တာဝနရြှိ့သူ မွားကို မေးကှညြ့တော့ တဈခှား Q center မှာ ကိုယဝြနဆြောငြ ၇၀ ကွောြ ကနွသြေးတယြ လို့ သိခဲ့ ရပါတယြ ၊

ကွှနတြောြ တောတြောလြနြ့သှားပှီး ဘုနဘြုနြး ကိုလွှောကြ ကှညြ့တော့ ငဦး မငြး ဘာလို့ ကှိုမမေးရတာလဲ၊ ကနွတြဲ့ ငါ့သမီးတှေ ဒီည အဆငြ မပှနေိုငဘြူး ၊ မငြးမနကဖြှနြ သခွောမေး ပှီး ၁၀၀ မကလို့ ကှိုကသြလောကြ ဖှဈပစေ ငါလှူမယြ ၊ ငါ့သမီးတှေ လိုတာ အကုနလြုပပြေး ကှားလား ငဦးတဲ့ ဘုနြးဘုနြး ရယြ သူ့သား သမီး တှေ တငြ မကပဲ၊ သူ့မှေး တှေ အထိပါ စိတပြူပေး တဲ့ အတှကကြိုဦးရိုသစှောဦးတငရြှဈခိုကနတြော့ပါတယအြရှငဘြုရား

Crd_Tin Myintoo မြဝတီမွို့ Quarantine