ေအာင္ဘာေလ (11)ႀကိမ္မွာ သိန္းတစ္ေသာင္း အခုလ (17)ႀကိမ္မွာ သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ လူခ်င္းတူတယ္ကံခ်င္းမတူၾကဘူးတဲ့ #မုဒိတာပြားမိပါတယ္ကံတရားရယ္🥰 Crd Myo Min Phyo

Flower
Flower

ေအာင္ဘာေလ (11)ႀကိမ္မွာ သိန္းတစ္ေသာင္း
အခုလ (17)ႀကိမ္မွာ သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္

လူခ်င္းတူတယ္ကံခ်င္းမတူၾကဘူးတဲ့
#မုဒိတာပြားမိပါတယ္ကံတရားရယ္🥰
Crd Myo Min Phyo

Flower

Written by