ေစတီေတာ္ ေရာင္ၾကည္ေတာ္ကြန႔္ျမဴးေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ အမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္

ေစတီေတာ္ ေရာင္ၾကည္ေတာ္ကြန႔္ျမဴးေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ အမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေစတီေတာ္ ေရာင္ၾကည္ေတာ္ကြန႔္ျမဴးေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ အမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ ေစတီေတာ္ ေရာင္ၾကည္ေတာ္ကြန႔္ျမဴးေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ အမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေစတီေတာ္ ေရာင္ၾကည္ေတာ္ကြန႔္ျမဴးေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ အမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္

ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔သာ ႐ွယ္ၾကည့္လိုက္ပါနာရီးပိုင္း အတြင္ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္ ယံုၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္

ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔သာ ႐ွယ္ၾကည့္လိုက္ပါနာရီးပိုင္း အတြင္ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္ ယံုၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔သာ ႐ွယ္ၾကည့္လိုက္ပါနာရီးပိုင္း အတြင္ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္ ယံုၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔သာ ႐ွယ္ၾကည့္လိုက္ပါနာရီးပိုင္း အတြင္ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္ ယံုၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔သာ ႐ွယ္ၾကည့္လိုက္ပါနာရီးပိုင္း အတြင္ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္ ယံုၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္

ေသဆုံးသြားတဲ့အခါ အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ . . .

ေသဆုံးသြားတဲ့အခါ အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ . . .ေသဆုံးသြားတဲ့အခါ အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ . . . ေသဆုံးသြားတဲ့အခါ အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ . . ေသဆုံးသြားတဲ့အခါ အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ . . .

ေျခလက္ေတြလႈပ္ရွားလို႔ရသည္အထိ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဦးမန္းဝင္း

ေျခလက္ေတြလႈပ္ရွားလို႔ရသည္အထိ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဦးမန္းဝင္းေျခလက္ေတြလႈပ္ရွားလို႔ရသည္အထိ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဦးမန္းဝင္း ေျခလက္ေတြလႈပ္ရွားလို႔ရသည္အထိ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဦးမန္းဝင္းေျခလက္ေတြလႈပ္ရွားလို႔ရသည္အထိ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဦးမန္းဝင္း

တပ္မေတာ္အရိုးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမတ္ေကသီေအာင္

တပ္မေတာ္အရိုးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမတ္ေကသီေအာင္တပ္မေတာ္အရိုးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမတ္ေကသီေအာင္ တပ္မေတာ္အရိုးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမတ္ေကသီေအာင္တပ္မေတာ္အရိုးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမတ္ေကသီေအာင္

သမၼတ ရာထူးက အနားယူၿပီး ဂႏၶမာပန္းေရာင္းစားေနတဲ့ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး . . .

သမၼတ ရာထူးက အနားယူၿပီး ဂႏၶမာပန္းေရာင္းစားေနတဲ့ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး . . .သမၼတ ရာထူးက အနားယူၿပီး ဂႏၶမာပန္းေရာင္းစားေနတဲ့ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး . . . သမၼတ ရာထူးက အနားယူၿပီး ဂႏၶမာပန္းေရာင္းစားေနတဲ့ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး . . .သမၼတ ရာထူးက အနားယူၿပီး ဂႏၶမာပန္းေရာင္းစားေနတဲ့ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး . . .

ေမြးေန႕အလႉအျဖစ္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သိန္း(၃၀၀၀)တိတိ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ စမိုင္းလ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ

ေမြးေန႕အလႉအျဖစ္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သိန္း(၃၀၀၀)တိတိ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ စမိုင္းလ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံေမြးေန႕အလႉအျဖစ္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သိန္း(၃၀၀၀)တိတိ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ စမိုင္းလ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ေမြးေန႕အလႉအျဖစ္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သိန္း(၃၀၀၀)တိတိ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ စမိုင္းလ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံေမြးေန႕အလႉအျဖစ္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သိန္း(၃၀၀၀)တိတိ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ စမိုင္းလ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ

အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳး သမီးငယ္အားသားမယားျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္မွုျဖစ္ပြား

ႀကံခင္း ဇြန္ ၂၃/၂၀၂၀ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ႀကံခင္းၿမိဳ့နယ္ဘက္ရဲၿမိဳ့ရဲစခန္းပိုင္နယ္ေျမ ေရွာက္ခုံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ဇြန္လ၂၁ ရက္ေန႔၌(၈)ႏွစ္ အရြယ္အမ်ိဳးသမီးငယ္အားသားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ရန္ႀကံစည္မွုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာေရွာက္ခုံေက်းရြာအုပ္စု ေနမိခင္ျဖစ္သူအိမ္မွာရွိေနစဥ္ သမီးျဖစ္သူမေကသီ(အမည္လႊဲ)မွေနအိမ္ခ်င္းကပ္လ်က္ ေျခရင္းဘက္တြင္ေနထိုင္သူခင္ပြန္း၏ဦးေလးေတာ္စပ္သူေနအိမ္သို့သြားေရာက္ေဆာ့ကစားေနစဥ္(၂၀)မိနစ္ခန္႔အၾကာ၌ မိခင္ျဖစ္သူမွသမီးအား လွမ္းေခၚသျဖင့္ ျပန္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းဆိုသည္။ ညေန ၆ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္သမီးျဖစ္သူ မေကသီ(အမည္လႊဲ)မွေနအိမ္အိမ္ေနာက္ဘက္တြင္ဆီးသြားစဥ္စပ္တယ္ဟုေျပာ ဆိုေနသျဖင့္မိခင္ျဖစ္သူမွသမီးအားေမးျမန္းခဲ့ရာ အိမ္ခ်င္းကပ္ေျခရင္းဘက္တြင္ေနထိုင္သူခင္ပြန္း၏ဦးေလး၏သားျဖစ္သူ မွေက်ာ္လင္းထြန္း(ခ)ကိုဝိုင္း(၂၆)ႏွစ္မွ ေနအိမ္ေပၚတြင္ မေကသီ(အမည္လႊဲ)၏စကပ္အားလွန္၍ေဘာင္းဘီအားဒူးေအာ က္အထိဆြဲခၽြတ္ခဲ့ၿပီးပါးစပ္အားအဝတ္စုတ္ျဖင့္ပိတ္ခဲ့၍သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ရန္ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ သမီးျဖစ္သူ၏ျဖစ္စဥ္အား ခင္ပြန္းႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ားအားေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနသျဖင့္ အမွုဖြင့္လွစ္လိုျခင္းမရွိေသာ္လည္းပတ္ဝန္းက်င္၏လွုံ႔ေဆာ္မွုေၾကာင့္ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ဘက္ရဲနယ္ေျမရဲစခန္းသို့ မိခင္ျဖစ္သူမွတိုင္တန္းခဲ့ရာ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ(ပ)၃၃၃/၂၀၂၀ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/၅၁၁ျဖင့္ေက်ာ္လင္းထြ န္း(ခ)ကိုဝိုင္းအားအမွုဖြင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းနယ္ေျမရဲစခန္းမွသိရသည္။ ဧရာဝတီ (တာေတ)

ျမန္မာျပည္ ကုိဗစ္ကာလေနာက္ပုိင္းမွာ လူတုိင္းနီးပါး ျဖစ္လာေနတဲ့ ေရာဂါတခု အေၾကာင္း

ကုိဗစ္ ကာလေနာက္ပိုင္း ေဆးခန္းကိုလာတဲ့ လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီက ၾကားရတတ္တဲ့ ကြန္ပလိန္းက “အေၾကာေတြတက္တယ္ဆရာ” တဲ့။ အဲ့ဒီအေၾကာတက္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥက ဆရာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေခါင္းေျခာက္ရတဲ့ျပႆနာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူက နာတာလည္းမဟုတ္၊ ကိုက္တာလည္းမဟုတ္၊ သိသိသာသာေရာင္ရမ္းေနတာလည္းမဟုတ္ေတာ့ လူနာေတြအေနနဲ႔ကလည္း တိတိပပေျပာရခက္။ ဆရာဝန္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း စမ္းဖို႔ခက္တဲ့လကၡဏာမ်ိဳးပါ။ Vague symptom လို႔ေခၚတဲ့ တိက်ျပတ္သားမႈမရွိတဲ့ ဝါးတားတားလကၡဏာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ GP ထိုင္၊ ေဆးကုလာတဲ့အေတြ႕အႀကဳံအရ ခုေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးအေၾကာတက္တယ္လို႔ေျပာလာရင္ (ကိုယ့္တဦးတည္းအျမင္အရ) Vague symptom လို႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကိုတိတိက်က်သိရဖို႔အတြက္ သူတို႔ကိုျပန္ေမးဖို႔ေမးခြန္းေတြက အဆင္သင့္ရွိေနပါၿပီ။ Read more

ေရႊေတြအမ်ားႀကီးဝယ္စုေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွန္ ကို ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဝါဝါေအာင္.. ဗဟုသုတရေအာင္ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္

ေရႊေတြအမ်ားႀကီးဝယ္စုေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွန္ ကို ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဝါဝါေအာင္.. ဗဟုသုတရေအာင္ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္ ဝါဝါေအာင္က လက္ဝတ္ရတနာေတြထဲမွာ ေရႊထည္ေတြ ဝယ္စုရတာ ပိုအက်ိဳးရွိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလာပါတယ္။ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ေရႊက ျပန္ေရာင္းလို႔ ရတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္…။ “ အန္တီဝါက ေရႊစုရတာ ဝါသနာပါတယ္၊ သေဘာလည္း ဝါဝါေအာင္က လက္ဝတ္ရတနာေတြထဲမွာ ေရႊထည္ေတြ ဝယ္စုရတာ ပိုအက်ိဳးရွိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလာပါတယ္။ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ေရႊက ျပန္ေရာင္းလို႔ ရတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္…။ “ အန္တီဝါက ေရႊစုရတာ ဝါသနာပါတယ္၊ Read more